Povabilo za oddajo ponudb kot pomoč pri izvedbi dogodkov v okviru projekta DIGI-SI