Povabilo k oddaji ponudb za dobavo IoT opreme za projekt BrAIn