DIH AGRIFOOD


Digitalno inovacijsko stičišče za kmetijstvo in proizvodnjo hrane (DIH AGRIFOOD) združuje slovensko ter evropsko raziskovalno in razvojno strokovno znanje s področja kmetijstva in proizvodnje hrane. Naša mreža vam ponuja najnovejše znanje o digitalizaciji te panoge – tako imenovanega “pametnega kmetijstva”. Cilj DIH AGRIFOOD je zagotoviti “One Stop Shop”, ki nudi storitve organizacijam v regiji prek veččlanskega sodelovanja, da se zagotovi varna, trajnostna in kakovostna hrana.

Vizija DIH AGRIFOOD je postati vodilen v Sloveniji pri razvoju, prenosu tehnologije in inovativni uporabi pametnih kmetijskih rešitev in storitev na področjih, kjer ustvarja največjo vrednost za slovenski in evropski agroživilski sistem.

in postanite član DIH AGRIFOOD

Članstvo je odprto za vse organizacije, ki podpirajo poslanstvo DIH AGRIFOOD. To vključuje celoten spekter organizacij interesnih in ciljnih skupin, kot so kmetje in kmetijske zadruge, industrija ter MSP, raziskovalne organizacije, vladne ustanove, organizacije za podporo podjetništvu in mediji.

STORITVE


Ustvarjanje ozaveščenosti

Sodelovanje

Prenos znanja in tehnologij

Financiranje

Strategije in poslovno modeliranje

Mentorstvo in usposabljanje

Living Lab

EKIPA


Daniel Copot

Vodja
Daniel je izkušen mednarodni strokovnjak in svetovalec z več kot 15-letnimi izkušnjami pri uresničevanju vodilnih mednarodnih projektov na področju IKT, telekomunikacij, radiodifuzije, pametnih mest in stavb ter izvajanje IKT v kmetijstvu in energetiki.

Denis Topolnik

Višji strokovnjak
Denis je višji strokovnjak in specialist z več kot 15 leti izkušenj na vodilnih projektih s področja kmetijstva in agroživilstva. Kot strokovni svetovalec za kmete, zadruge, MSP-je, ... pokriva predvsem področja: pridobivanje nepovratnih sredstev, agrarna ekonomika, organiziranje kmetijske proizvodnje, vzpostavitve novih prodajnih kanalov.

Mojca Klemenčič

Vodja administracije
Mojca je strokovna sodelavka s 5-letnimi izkušnjami na področju usklajevanja in organizacije okroglih miz ter promocije na sejmih, povezanih s kmetijstvom. Prav tako skrbi za administrativno, tehnično in strokovno delo pri izvajanju projektov.

Tomaž Zadravec

Projektni vodja
Tomaž je izkušen vodja mednarodnih in nacionalnih projektov na področju telekomunikacij, turizma in Agroživilstva. Ima odlično znanje o povezavi med različnimi panogami, kjer IKT igra vodoravno vlogo in veščine v interakciji s socialnimi mediji ter digitalnim trženjem.

Silva Nemeš

Vodja za komunikacijo
Silva je višja svetovalka za vodenje projektov na področjih promocije zdravega življenjskega sloga in razvoja produktov. Posebej je usposobljena za komuniciranje z različnimi ciljnimi skupinami, strateško načrtovanje, javno nastopanje in povezuje različne deležnike na področjih zdravja in razvoja, kratkih dobavnih verig in trajnostnega razvoja turizma.

Tomaž Bokan

Višji strokovnjak
Tomaž je izkušen strokovnjak in svetovalec z več kot 15-letnimi izkušnjami pri tehničnem koordiniranju mednarodnih projektov na področju IKT, telekomunikacij, radiodifuzije, pametnih mest in stavb ter uvajanju IKT v kmetijstvo. Ima tudi bogate izkušnje na uvajanju in vzdrževanju sistemov vodenja kakovosti kakor tudi podpori podjetjem pri poslovanju in razvoju.

NOVICE IN DOGODKI


Kontaktni podatki


Naslov

Lendavska ulica 5a
9000
Murska Sobota

E-naslov

info@itc-cluster.com

Socialne mreže