O nas


Inovacijsko tehnološki grozd Murska Sobota (ITC) je neprofitna organizacija, ki se nahaja v centru Murske Sobote, v severovzhodnem delu Slovenije, ki meji na Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško. Grozd je bil ustanovljen leta 2011 kot Inštitut za napredne tehnologije in komunikacije (INTK Murska Sobota) in je bil leta 2016 prestrukturiran v Inštitut za napredne tehnologije in trajnostni razvoj (IAS Murska Sobota) s širitvijo obsega dela na inovacije v živilih in razvoj podeželja . Leta 2017 je bil ustanovljen grozd za spodbujanje medsektorskih inovacij, ki temeljijo na novih tehnologijah in IKT, hkrati pa združujejo MSP in druge institucije iz različnih sektorjev in jim nudijo pomoč, da postanejo “pametni”.

Grozd ITC si prizadeva za vzpostavitev temeljev, ki akterjem znanja in akterjem industrije (zlasti MSP) omogočajo odkrivanje, ustvarjanje in izmenjavo novih tehnologij in najboljših praks, za ustvarjanje novih storitev in izdelkov ter posledično novih vrednostnih verig. Poleg tega skuša vzpostaviti in izvajati strategije in akcijske načrte za doseganje stabilne rasti medsektorskih inovacij na nacionalni in mednarodni ravni.

Grozd ITC je soustanovitelj in administrator enega izmed prvih slovenskih Digitalnih inovacijskih stičišč za kmetijstvo in proizvodnjo hrane – DIH AGRIFOOD in si prizadeva vzpostaviti mednarodni “ekosistem” podjetij in institucij, ki se bodo lahko spopadli s svetovno konkurenčnostjo na področju trajnostnega razvoja.

Vizija & Misija


SODELOVANJE


Vizija je postati mednarodno priznana platforma za inovativna in razvojno usmerjena podjetja in institucije.

Poslanstvo ITC je izkoristiti svoje organizacijske, komunikacijske, vodstvene in tehnološko znanje ter veščine za svojo mrežo institucij in jim tako nuditi konkurenčno prednost na tržišču. Razvojna strategija je usmerjena v oblikovanje “Eko sistema”, ki bo omogočil širitev specifičnih področij trajnostnega razvoja in ustvarjanje novih znanj, potrebnih za doseganje cilja – izboljšanje inovacijske zmogljivosti in prepoznavanje novih priložnosti na področju IKT, turizma in drugih področij trajnostnega razvoja.

ITC temelji na vzpostavitvi sodelovanja in nadaljnjem razvoju svoje mreže institucij z:

– Uporabo novih idej in razvojnih potencialov z vzpostavljanjem, upravljanjem in izvajanjem novih projektov s pomočjo različnih nacionalnih in mednarodnih programov financiranja

– Zagotavljanje visoko napredne organizacijske in tehnične podpore inovativnim podjetjem in raziskovalnim skupinam

– spodbujanjem sodelovanja podjetij in raziskovalnih institucij s skupnimi raziskovalnimi in razvojnimi dejavnostmi

– spodbujanje koncentracije posebnega znanja okrog Grozda, kar predstavlja osnovo za krepitev razvoja človeških virov na področju trajnostnega razvoja

– Spodbujanje visokega tehnološkega potenciala mreže v regiji

– Spodbujanje raziskovalnih in razvojnih dejavnosti mreže v podjetništvu regije

PODROČJE DELA


Razvoj podeželja

Naši ukrepi so usmerjeni predvsem v izboljšanje socialnega in gospodarskega položaja podeželskih območij.

Informacijska Komunikacijska Tehnologija

Raziskave in razvoj prvovrstnih aplikacij in izdelkov IKT

Kmetijstvo

Naši strokovnjaki so dejavni na področju proizvodnje lokalne hrane, ekološkega kmetijstva, tehnološkega razvoja in drugih področij, kar pomaga pri spodbujanju kratkih prehranjevalnih verig.

Turizem

Naše delo je vedno usmerjeno v ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter spodbujanje turizma v regiji.