Seminar: Kaskadno financiranje v okviru virov EU v agroživilskem sektorju – 9. 5. 2023