S PROJEKTOM “INNO WISEs” SI PRIZADEVAMO SOCIALNA PODJETJA NAREDITI KONKURENČNEJŠA

Milano, 28. avgust 2017 – V Italiji je okoli 100 000 socialnih podjetij, v katerih dela več kot 850 000 ljudi ter 1.7 milijona prostovoljcev. Število se od leta 2001 še povečuje s povprečno letno rastjo za 20 %. Kljub rasti ni zaznati prilagoditev na področju upravljanja in tehnologije.

S projektom INNO-WISEs želimo zapolniti to vrzel z uporabo inovativnih in podjetniških orodij, ki bodo pripomogla k oblikovanju konkurenčnejših socialnih podjetij na trgu. Koordinator projekta, ki je sofinanciran iz programa Centralna Evropa 2014-2020 (Medregionalni program), je milanska ustanova Fondazione Politecnico di Milano, v projektu poleg tega sodeluje še 12 partnerjev iz 5 različnih evropskih držav (Italija, Belgija, Hrvaška, Slovenija in Poljska). Področja, ki jih bo projekt INNO WISEs obravnaval, obsegajo trajnostni turizem, zbiranje odpadkov in recikliranje.

Socialna podjetja bodo seznanjena z inovativnimi orodji za pridobivanje veščin, ki bodo podjetjem pomagala zapolniti obstoječo vrzel v tehnologiji. Na kakšen način? S procesom oblikovanja IKT platform, ki bo vsebovala primerna IT orodja, ter smernic, s katerimi se bo naslavljalo izzive, ki jih prinaša trg. Med drugim gre za orodja, kot so orodja vodenja človeških virov, trženja, digitalne platforme, e-poslovanje.

Celosten pristop tako izzove spremembe, ne le na tehnični ravni, pač pa tudi v razmišljanju ter kulturnem ozadju. Spodbuja torej identifikacijo neizkoriščenih potencialov ter izkoristek le-teh v skupnostih ter določenih območjih. Del projekta bo namenjen izobraževanju preko oblikovanja učnih pripomočkov, spletnih seminarjev ter e-usposabljanj.

Nedavno izvedena študija Evropske komisije (»Zemljevid socialnih podjetij in njihovih ekosistemov v Evropi«) je pokazala, da bi učenje in uporaba primerne tehnologije okrepila socialna podjetja in jih naredila konkurenčnejša pri naslavljanju izzivov prihodnosti na trgu. Študija poudarja primanjkljaj upravljavskih in podjetniških veščin ter potrebo po tehnoloških orodjih za sledenje različnim fazam trženja produktov.

Po besedah Stefana Granate, vodje CGM: »Projekt INNO-WISEs prinaša, kar socialna podjetja čakajo že leta. V luči nedavne reforme tretjega sektorja je premagovanje tehnoloških in podjetniških vrzeli izziv, ki se ga mora svet lotiti. V teh časih, ki so težavni za gospodarstvo, so se italijanska socialna podjetja obdržala, kar pa ni dovolj. Gre za trdna podjetja, ki pa se morajo vedno bolj prilagajati modernim izzivom. Pomembno je, da so socialna podjetja in njihova rast vedno bolj prepoznavna na evropskem nivoju. Projektni partnerji imajo vizijo in odločnost, ki sta potrebni za realizacijo zadanih ciljev.«

Projekt INNO-WISEs, sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, se je začel 1. julija 2017 in bo trajal 3 leta. Vključenih je 12 partnerjev: Fondazione Politecnico di Milano (Politehnika, Milano), CGM Cooperative Group (združenje s področja sociale), Provincia di Trento (Avtonomna pokrajina Trento), European Network of Social Integration Entreprises (Evropska mreža podjetij za socialno integracijo), ŠENT – Slovenian Association for Mental Health (Šent – Slovensko združenje za duševno zdravje), School of Advanced Social Studies (Fakulteta za uporabne družbene študije Nova Gorica), Municipality of Nova Gorica (Mestna občina Nova Gorica), Institute of Advanced Technologies and Sustainable Development Murska Sobota (ITC – Inovacijsko tehnološki grozd Murska Sobota), ACT Group, Institute of Social Sciences Ivo Pilar (Inštitut za družbene znanosti Ivo Pilar), Medjimurje County (Medžimurska županija), Association for Regional Co-operation (Združenje za regionalno sodelovanje).