Program: Erasmus+ (KA205 – Strategic Partnerships for youth)
Časovno obdobje: Oktober 2018 – Maj 2019
Vrednost projekta: 40.880,00 EUR

S sledenjem trenutnim razmeram v Srbiji so si, SOS otroška naselja, ACT-skupina in ITC Murska Sobota zadali kot prednostno nalogo razviti inovativni modul za usposabljanje, ki bo prilagojen mladim, ter učni načrt, ki bo temeljili na praktičnih in primernih zahtevah za podjetništvo, njihovih učnih zmožnostih in potencialih, spodbujanje podjetništva mladih iz skupine NEET. Ta novi program usposabljanja za podjetništvo se bo promovorial pri ustreznih zainteresiranih straneh, da bi tako dolgoročno ohranil takšen program usposabljanja.