Program: Horizon 2020 research and innovation programme
Naslov projekta: PLOUTOS – Trajnostne agroživilske vrednostne verige zgrajene na podatkih
Trajanje: Oktober 2020 – September 2023
Vrednost projekta: 6.998.523,75 EUR

Rezultat iskanja slik za linkedinRezultat iskanja slik za facebook

Projekt Ploutos se osredotoča na ponovno uravnoteženje vrednostne verige za kmetijsko-živilski sistem in jo preoblikuje v tisto, ki deluje v korist družbe in okolja. Projekt bo razvil okvir za trajnostne inovacije ki sledi sistemskemu pristopu k kmetijsko-živilskemu sektorju, ki temelji na treh stebrih: vedenjske inovacije, trajnostno sodelujoče poslovne modele in tehnološke inovacije. Izkoriščanje zgodovine pomembnih kmetijsko-živilskih projektov in ustreznih ekosistemov okoli njih, bo projekt uvedel 11 trajnostno inovativnih pilotov, pri katerih se z uporabo večaktivnega pristopa uporabljajo nove inovativne rešitve in metodologije, ki bodo izvedene, preizkušene, ocenjene in  s tem pridobljene praktične izkušnje. Piloti pokrivajo široko paleto agroživil v 13 državah, ki zajemajo poljščine, vrtnarstvo (odprta polja in rastlinjake), trajnice in mlekarstvo proizvodnja med drugim. V vsakem primeru spremembe vedenja, skupno poslovno modeliranje in podatkovne inovacije bodo integrirane tako, da bodo zagotovili najbolj okoljsko, socialno in ekonomsko trajnostno rešitev. Ustanovljena bo Ploutos Inovacijska akademija kot sredstvo za povezovanje znanja, najboljših praks in ocen razvit v celotnem projektu in izpeljana iz pilotov trajnostnih inovacij.

 

Ta projekt je prejel sredstva iz raziskovalnega in inovacijskega programa Evropske unije Obzorje 2020 v skladu  sporazumom o dodelitvi sredstev št. 101000594.