Program: Interreg V-A Slovenija-Avstrija 2014-2020
Časovno obdobje: April 2017 – Marec 2020
Vrednost projekta: 841.191,80  EUR
Namen projekta: Projekt se osredotoča na podporo razvoju novih izdelkov in internacionalizaciji tehnoloških podjetij na razvitih trgih Švice (SUI) in Italije (ITA), pri čemer partnerji konzorcija prihajajo izključno iz vzhodnega dela upravičenega območja in s tem nimajo priložnosti za sodelovanje v dvostranskih programih s SUI in ITA.
Cilj projekta: Glavni cilj projekta je povečati število internacionaliziranih malih in srednjih podjetij na obmejnem območju, zlasti za tehnološke in inovacijsko naravnane družbe, tako za ponudnike gospodarstva in tehnologije na programskem področju, kjer so odprte mednarodne rasti in izvozni trgi.
Naložbo je podprl: