Program: Interreg Srednja Evropa 2014-2020
Časovno obdobje: Julij 2017 – Junij 2020
Vrednost projekta: 2.309.368,00 EUR
 
Namen projekta: Mala in srednje velika podjetja v Srednji Evropi se trenutno soočajo s pomanjkanjem kvalificirane delovne sile, predvsem v povezavi z zahtevami tehnološkega napredka in gospodarskimi inovacijami. To še posebej velja za socialna podjetja za vključevanje v delo (WISE) kot socialna MSP, ki delujejo za vključevanje prikrajšanih skupin. Čeprav predstavljajo pomembne gospodarske akterje v Evropi (vključujejo več kot 14,5 milijona plačanih zaposlenih), so WISE dejansko prikrajšani v primerjavi s tradicionalnimi malimi in srednjimi podjetji, saj pogosto trpijo zaradi tehnoloških vrzeli, zaradi nizke ravni naložb in pomanjkanja potrebnih znanj.
Projekt INNO-WISEs se bo spopadel s temi slabostmi z izboljšanjem zmogljivosti WISE-jev za zagotavljanje kvalificiranih delovnih mest prikrajšanim skupinam, s čimer bo prispeval k večji socialni koheziji. Z izvajanjem integriranega pristopa (reševanje vseh razvojnih potreb sektorja od tehnoloških vrzeli do pomanjkanja usposobljenosti) in s pripravo specifičnih rezultatov za sektor WISE (vključno z okvirom za upravljanje znanja, prožno platformo IKT, programi usposabljanja itd. ) pričakuje, da bo projekt bistveno spremenil podjetniški način razmišljanja, spretnosti in odnose sektorja z izgradnjo in spodbujanjem močnejše kulture podjetništva in večjimi zmogljivostmi socialnih inovacij.
Naložbo je podprl: