Program: PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA (PRP 2014-2020), projekti EIP
Podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij
Cilj podukrepa je razvoj novih oziroma izboljšanih proizvodov, praks, procesov ali tehnologij na področju kmetijstva, živilstva ali gozdarstva, prenos znanj v prakso ter razširjanje rezultatov projekta.
Projekt: FARM MANAGER – Razvoj sodobnih analitičnih sistemov v podporo svetovanju na kmetijah z razvojem empirično podprtih panožnih krožkov in razvojem računalniškega sistema za poslovno odločanje na kmetijah
Časovno obdobje: November 2019 – November 2022
Vrednost projekta: 393.114,27 EUR
Program razvoja podeželja
V okviru projekta se bomo ukvarjali s pristopi in orodji za izboljšanje in posodobitev sistema svetovanja na slovenskih kmetijah, katerega posledica bi bili boljši proizvodni rezultati vključenih kmetij. Gre za svetovanje in delo v panožnih krožkih, katerih poudarek je na analizi proizvodnih podatkov v povezavi z ekonomiko poslovanja ter iskanju tehnoloških rešitev za izboljšanje proizvodnje ter doseganje optimalne proizvodnje. V prvem delu projekta bomo razširili izvedbo empirično podprtih panožnih krožkov proizvajalcev mleka ter izdelali empirično orodje za delo na delavnicah v novem programskem orodju. Panožne krožke bomo vzpostavili tudi za proizvajalce jabolk in hmelja ter za njih izdelali empirični model za analizo in obdelavo podatkov. V drugem delu projekta pa se bomo ukvarjali z razvojem računalniško podprtega sistema za podporo pri poslovnem  odločanju na kmetijah. Izdelano orodje bo namenjeno svetovalcem kot pripomoček za lažje in učinkovitejše svetovalno delo, ki bo v kar največji meri koristilo kmetijam pri doseganju boljših proizvodnih rezultatov in dolgoročnem razvoju kmetij.

CILJI

  • Razvoj empirično podprtih panožnih krožkov
  • Zgraditi računalniški sistem za poslovno odločanje na kmetijah

 

PRIČAKOVANI REZULTATI

  • Širitev empirično podprtih panožnih krožkov proizvajalcev mleka, jabolk in hmelja.
  • Izboljšanje usposobljenosti kmetijskih svetovalcev za organizacijo empirično podprtih panožnih krožkov
  • Postavitev sodobnega sistema za podporo pri poslovnem odločanju na kmetijah
  • Izboljšanje sistema dela svetovalcev pri svetovanju kmetijam z uporabo razvitega poslovnega sistema za poslovno odločanje na kmetijah.

 

Povezavi:

Rezultat iskanja slik za facebookRezultat iskanja slik za instagram