Program: Horizon 2020 research and innovation programme
Naslov projekta: ENVISION – Spremljanje okoljskih praks za trajnostno kmetijstvo podprto z opazovanjem zemlje
Trajanje: September 2020 – Avgust 2023
Vrednost projekta: 2.735.856,25  EUR

Rezultat iskanja slik za linkedinRezultat iskanja slik za facebookRemedika – Salon pohištva Velenje – My shopping

Namen projekta je razviti komercialne storitve, ki bodo ob pomoči satelitskih posnetkov (Earth Observation Data), omogočale certifikacijskim organom in plačilnim agencijam po državah članicah EU, stalen nadzor nad kmetovanjem. To pomeni, da bo omenjenim inštitucijam omogočen stalen vpogled v stanje na posameznih kmetijskih gospodarstvih, ki so vključena v različne ukrepe kmetijske politike, kar bo omogočalo manjše tveganje za zlorabe. Omogočeno bo namreč, da se različna preverjanja več ne bodo izvajala na osnovi vzorčenj, oz. enkratnih letnih pregledov, ampak bodo vključena kmetijska gospodarstva stalno pod nadzorom.

Ta projekt je prejel sredstva iz raziskovalnega in inovacijskega programa Evropske unije Obzorje 2020 v skladu  sporazumom o dodelitvi sredstev št. 869366.