Naslov projekta: “Transnational Cluster Cooperation active on Agro – food, based on Smart Specialization Approach in Danube region”
Program: Interreg Danube Transnational Programme, 2nd Call for Proposal
Akronim projekta: Danube S3 Cluster
Prioriteta: PA 1 – Innovative and socially responsible Danube region
Specifični cilj programa: SO1.1 Improve framework conditions for innovation
Trajanje: 36 mesecev (01/2018 – 12/2020)
Finančni okvir: 1.928.041,00 €

Projekt naslavlja glavni teritorialni izziv Podonavja – neuravnoteženo porazdelitev inovacijskih dosežkov med zahodnim delom regije z visoko stopnjo razvoja in vzhodnim delom regije, ki zaostaja. Cilj projekta je ustvariti znatne spremembe z razvojem strategije in programa Danube S3 Cluster, ki bo temeljil na izboljšanju pogojev za inovacije ter prenos tehnologije in znanja na transnacionalni in na nacionalnih ravneh.

Glavni rezultat projekta bo izboljšano sodelovanje in usklajevanje politik grozdov v kmetijsko-živilskem sektorju, ki temelji na pametnem pristopu specializacije in razvoju dveh inovacijskih orodij, s čimer se bo omogočilo izvajanje 5 regionalnih pilotnih pobud v tržnih informacijah, odprtih inovacijah, poslovnih modelih za krožno gospodarstvo in zdravo hrano, ki bodo pripeljali do nastanka 15 inovacijskih partnerstev in bodo sposobni ustvarjati nove inovativne projektne ideje in s tem doprinesti k strategiji EU za Podonavje.

Glavni uporabniki rezultatov projekta bodo: MSP-ji, grozdi oziroma podporne inštitucije, fakultete oziroma izobraževalne ter raziskovalne ustanove, regionalne in nacionalne javne inštitucije ter splošna javnost.

 

Projekt je sofinanciran s strani Evropskih skladov (ERDF, IPA, ENI).

Naložbo je podprl: