Program: Horizon 2020 research and innovation programme
Projekt: Internet of food and farm 2020 – IoF2020
Časovno obdobje: Januar 2019 – Junij 2020
Vrednost projekta: 526,143.00 EUR
Trenutno se le del fitofarmacevtskih sredstev, ki se uporabljajo, uspešno spopade s škodljivci ali žuželkami, ostali pa po nepotrebnem onesnažujejo okolje. Z uporabo podatkov, ki izhajajo iz IoT naprav na terenu, računalništva v oblaku in analitičnih tehnologij, bo rešitev v sklopu projekta pravočasno obvestila kmeta, da nadaljuje s takšnimi dejavnostmi. Rezultat sinergijskih parametrov, kot so vlažnost zraka, temperatura in druge vremenske razmere, je storitev, ki poveča skupno produktivnost kmetije in prispeva k varnosti preskrbe s hrano za vse bolj poseljen svet. Poleg tega informacije, prilagojene posameznim potrebam kmetov, znižujejo stroške virov z zgodnjimi opozorili glede ključnih dejavnikov pri namakanju. Poleg tega in z vključitvijo inovativne tehnologije sledljivosti, ki je bila razvita v okviru preizkusa IoFF 5.3, je ta primer uporabe med prvimi, ki vključuje informacije od celotne prehranske vrednostne verige (od kmetije do police) do tržišča in pri tem uporabnikom ponuja dodano vrednost. Na podlagi tega se bo bistveno izboljšalo dojemanje potrošnikov glede varnosti hrane, hkrati pa bo deležnikom v kmetijsko-živilskem sektorju omogočila sodelovanje v inovativnem digitalnem ekosistemu.
IoF2020 je prejel sredstva iz Obzorja 2020 (Horizon 2020), ki je okvirni program Evropske unije za raziskave in inovacije, v skladu s sporazumom o financiranju št. 731884.