Naslov projekta: COOP4HEALTHCARE Cross-sectoral Alliances for Smart Healthcare Solutions
Program: Program sodelovanja Interreg V-A Slovenia-Austria
Akronim projekta: COOP4HEALTHCARE
Trajanje: 24 mesecev (05/2018 -4/2020)
Finančni okvir: 958,443.26 €

 

 

 

 

 

 

Skupni glavni cilj projekta COOP4HEALTHCARE je izboljšanje ponudbe storitev na področju zdravstva na podlagi konsekventnega čezmejnega sodelovanja relevantnih akterjev s programskega območja in sodelovanja s strateškimi evropskimi partnerji. S tem bodo aktivirani in izvedeni direktni in dolgoročno naravnani pilotni projekti z visoko stopnjo učinkovanja (digitalizacija, odličnost znanja, modeli sodelovanja). Tako se bo projekt usmerjeno soočil tudi z izzivi, kako izboljšati sodelovanje na področju zdravstva in kako vsem skupinam prebivalstva zagotoviti uravnoteženo, visoko kakovostno oskrbo, ki bo pravočasna in ne bo odvisna od lokacije. Do načrtovanih sprememb bo prišlo predvsem s pomočjo integriranih zdravstvenih rešitev, ki jih bodo ustvarili zlasti glavni neposredni
učinki: (1) delovna osnova: znanje in učenje; (2) pilotni projekti z značajem odličnosti; (3) akcijsko usmerjen načrt za obdobje 2020–2026; (4) možganski trust HEALTHCARE. Projekt COOP4HEALTHCARE pospešuje preizkušena orodja in metodologije, ki bodo za uporabo integriranih zdravstvenih rešitev še dodatno razvita in prilagojena. Novost pri projektnem pristopu je tako strukturirana uporaba operativnih in strateških instrumentov ter njihova dosledna trajna in tudi organizacijska umestitev.

• Spletna stran projekta COOP4HEALTHCARE  – https://www.coop4healthcare-project.eu/sl/

Projekt je sofinanciran s strani Evropskih skladov (ERDF)

Naložbo je podprl: