Program: Horizon 2020 research and innovation programme
Naslov projekta: CITIES2030 – Soustvarjanje prožnih in trajnostnih živilskih sistemov za HRANA2030
Trajanje: October 2020 – September 2024
Vrednost projekta: 11.779.827,25 EUR

Rezultat iskanja slik za linkedin

Glavni cilj projekta Cities2030 je vzpostaviti učinkovit sistem prehrane mest in regij (CRFS) s povezano strukturo, osredotočeno na državljane. CRFS zahtevajo takojšnje ukrepanje, pri čemer Cities2030 predlaga, da morajo biti potrošniki jedro rešitev. V štirih letih se je 41 evropskih partnerjev zavezalo, da si bo prizadevalo za preoblikovanje in prestrukturiranje načina proizvodnje, transporta in dobave, recikliranja in ponovne uporabe hrane v 21. stoletju.

Vizija projekt Cities2030 je povezati kratke dobavne verige s hrano, potrošnike, strateške in industrijske partnerje, civilno družbo, perspektivna mlada in ostala podjetja, inovatorje in vizionarske mislece ter univerze in raziskovalne inštitucije iz različnih disciplin, ki se ukvarjajo s CRFS, vključno z znanostjo hrane, družboslovjem in velikimi podatki.

Cities2030 bo aktiviral, pospešil, strukturiral in ustvaril 9 vodilnih pilotnih mest v EU in 2 regiji, obenem pa vzpostavil ustrezno število političnih in živih laboratorijev. Do 16. oktobra 2024 pa bo na svetovni dan hrane nadalje vključil skupno 50 pilotnih mest po celotni EU. Omenjeni načrt sooblikuje in izvaja 500 akterjev prehranjevalne verige in sistemov iz 19 držav, ki spoštujejo odprt in participativen proces ter so oblikovani v političnih in živih laboratorijih.

Cities2030 je medsektorsko in večstransko prizadevanje za pomoč mestom in regijam pri izvajanju trajnostnih prehranskih sistemov mest in regij (CRFS) ter doseganju petih posebnih ciljev:

  • varno zdravo in trajnostno hrano;
  • ustaviti revščino in negotovost glede hrane;
  • varovati in ohranjati naravne vire;
  • izboljšati krožnost in vzpostaviti lokalne pasove s hrano;
  • razvijati kulturo in veščine prehranjevanja.

Ta projekt je prejel sredstva iz raziskovalnega in inovacijskega programa Evropske unije Obzorje 2020 v skladu  sporazumom o dodelitvi sredstev št. 101000640.