Program: Operativni program Slovenija-Hrvaška 2007-2013
Časovno obdobje: Januar 2014 – April 2015
Vrednost projekta: 359,598.29 EUR
3m_logo
Glavni cilj projekta je spodbujati in podpirati izmenjave kulturnih in socialnih tem in področij, da bi izboljšali kakovost vsakdanjega življenja, storitev in izmenjavo informacij na programskem področju. V skladu s tem so posebni čezmejni cilji osredotočeni na koristi ciljnih skupin, kot sledi:
– vzpostaviti sodelovanje med lokalnimi mediji na obeh straneh meje na podlagi konkretne medijske pokritosti (skupno 52 TV oddaj), da se zagotovi ustrezno spodbujanje dejavnosti 3M Mura-Media-Minority, dogodkov, projektov in drugih čezmejnih institucij in izmenjava informacij;
– izvedbo dveh petdnevnih čezmejnih medijskih poletnih taborov, ki bodo pomagali dvigniti zavest o kulturnih razlikah in kulturni dediščini na obeh straneh;
– spodbujati kulturno izmenjavo in organiziranje dogodkov, ki bodo privlačni za občinstvo in okrepili kulturno sodelovanje z identifikacijo, promocijo in podporo čezmejnih kulturnih in drugih dogodkov, povezanih z manjšinami;
– oblikovanje dodatnih komunikacijskih kanalov, ki bodo zagotovili ustrezno promocijo in spodbujali izmenjavo informacij o dogodkih, znamenitostih in kulturni dediščini, turističnih destinacijah in kuhinji z vzpostavitvijo regionalnih spletnih strani in 8 informacijskih točk na obeh straneh;
– spodbujati mobilizacijo manjšin in manjšinskih organizacij na obeh straneh meje ter zagotoviti boljšo organizacijo in trajnostno sodelovanje z državami izvora, ki temeljijo na skupni organizaciji dogodkov in poletnih taboriščih.
ITC MURSKA SOBOTA je razvijal spletni portal, ki se lahko uporablja za promocijo turističnih in komercialnih aktivnosti na območju.

Spletna stran projekta: http://muramedia.eu