PASSPORT TO EXPORT – 2.sestanek partnerstva

ITC – Inovacijsko Tehnološki Grozd bo 15.septembra gostil 2.sestanek Interreg projekta Passport to Export, ki ga sofinancira program Slovenija-Avstrija. Pričakovano je, da bodo partnerji sprva pregledali opravljeno delo na projektu in status projekta ter se pogovorili o procedurah za poročanje pred pripravo prvih poročil. Vodilni partner projekta bo predstavil procedure in EMS sistem skupaj s pravili poročanja, ki so bila predstavljena s strani SS na delavnici za poročanje.

Drugi del sestanka je namenjen delavnicam projektnih partnerjev, kjer bodo partnerji diskutirali o dosežkih projekta, ki so trenutno v izvedbi in tistih, ki so planirani za izvedbo do konca leta. Najpomembnejša diskusija bo namenjena diagnostičnemu orodju za ocenitev izvoznih aktivnosti podjetij, katero mora biti zaključeno v prvi periodi. Po drugi strani pa bodo partnerji poizkušali definirati vprašanja, ki bodo poslana podjetjem, da bi se analiziral njihov potencial za nastop na tujem trgu v sklopu projekta ali v bližnji prihodnosti.