Partnerski sestanek PASSPORT TO EXPORT

ITC – Inovacijsko Tehnološki Grozd Murska Sobota je organiziral prvo partnersko srečanje projekta PASSPORT TO EXPORT, ki ga sofinancira program Interreg Slovenija-Avstrija. Srečanje je bilo organizirano 15. septembra 2017 v Murski Soboti.

Sprva se je pregledal status na projektu, kateremu je sledila delavnica o dosežkih v sklopu delovnega paketa T1. Partnerji so analizirali diagnostično orodje, ki pomaga podjetjem pri prepoznavanju njihovih priložnosti za internacionalizacijo na tujem trgu. Partnerji so na koncu določili najboljše orodje, ki se bo uporabljalo pri implementaciji projekta, ter se dogovorili o korakih kako orodje še izboljšati.

Dogovorjeno je, da bodo sledeči meseci namenjeni dokončanju orodja, pripravi akcijskega plana in vprašalnikov za MSP-je. Naslednji sestanek bo izveden v Gradcu, Avstrija v organizaciji vodilnega partnerja EVOLARIS.