INNO-WISEs delavnica

ITC – Inovacijsko Tehnološki Grozd je organiziral tematsko delavnico skupaj s projektnim partnerjem ACT GRUPA iz Hrvaške, pred izvedbo kick-off sestanka projekta INNO-WISEs, ki bo organiziran s strani vodilnega partnerja projekta FONDAZIONE POLITECNICO DI MILANO, 28. in 29. Avgusta v Milanu.

Na delavnici sta oba partnerja, ki v projektu nastopata kot vodji delovnih sklopov poizkušala identificirati aktivnosti ter dosežke projekta in jih povezati s posamezni partnerji v projektu. Kot zaključek delavnice je nastala excel tabela, ki identificira posamezne partnerje v projektu in jih povezuje skozi aktivnosti ter dosežke projekta.

Na ta način sta se oba partnerja najbolj efektivno pripravila na kick-off sestanek projekta, da bi lahko partnerjem predstavila zgodbo projekta ter zadolžitve, ki jih čakajo v prihodnosti.