Evropska posebnost – Ptujski lük z zaščiteno geografsko označbo

Pridelava Ptujskega lüka

Na Ptujskem polju so odlična peščena tla in skupaj s klimatskimi pogoji ter naravnimi danostmi so tukaj prav posebej primerni pogoji za pridelavo čebule. Pridelava traja 3 leta. Prvo leto kmet Ptujski lük poseje. Naslednje leto iz semena zrase čebulček, ki ga kmet posadi. Tretje leto čebulček zrase v veliko čebulo, ki jo lahko poberejo. Tradicionalen način pridelave zahteva veliko ročnega dela. Zato pravimo, da je lük pridelan z veliko ljubezni in truda pridnih rok lükarjev. Ptujski lük ni obdelan s sredstvi za obstojnost, ampak potrošnik v trgovini dobi takšnega, kot je zrasel na polju.

O skupini proizvajalcev

Ptujski luk pridelujejo po tradicionalnih postopkih že več kot 200 let. Nekoč je bil to eden vodilnih načinov preživetja na ptujskem polju, saj so lük lahko skladiščili vse do pomladi. Danes skupino proizvajalcev ptujskega lüka, ki so si prislužili oznako in certifikat zaščitena geografska označba, sestavlja le 6 pridelovalcev, ampak skupno pridelajo več kot 100 ton Ptujskega lüka z zaščiteno geografsko označbo (ZGO). Vsi imetniki certifikata ZGO so zavezani strogim pravilom pridelave, zagotavljanju sledljivosti in so izpostavljeni rednim kontrolam kakovosti s strani neodvisnih organizacij.

Projekt Ptujski luk – Evropski posebnež – Enjoy it’s From Europe

Projekt Ptujski luk – Evropski posebnež – Enjoy it’s From Europe
Trajanje projekta: 3 leta, januar 2017 – december 2019
Nosilec projekta: Skupina vrtovi panonski z.o.o.

Skupina vrtovi panonski že tretje leto izvaja, v okviru evropskega programa pomoči Agri Simple, ki spodbuja in promovira visokokakovostne kmetijske proizvode, program promocije Ptujskega lüka z zaščiteno geografsko označbo. Ptujski lük je eden izmed slovenskih zaščitenih kmetijskih pridelkov, ki so si, zaradi svojih specifičnih lastnosti, tradicije pridelave prislužili evropsko priznanje in shemo posebne kakovosti zaščitena geografska označba (ZGO). Lük sam in tradicija spletanja v vence je del kulturne dediščine in nacionalne identitete ter kot tak pomemben narodni zaklad, ki ga je treba zaščititi in ohraniti za prihodnje generacije.

Cilj projekta promocije Ptujskega lüka z ZGO je ozaveščanje in vrednotenje avtohtonih kmetijskih proizvodov pod zaščiteno geografsko označbo s poudarkom na Ptujskem lüku v očeh potrošnikov in trgovcev na drobno. Z aktivnostmi želijo vplivati na njihovo znanje in prehrambne navade. Cilji projekta so:

  • CILJ 1. Dvigniti ozaveščenost potrošnikov o pomenu shem kakovosti in poznavanja oznake Zaščitena geografska označba v Sloveniji.
  • CILJ 2   Dvig poznavanja prednosti pristne avtohtone sorte Ptujski lük z zaščiteno geografsko označbo na domačem trgu.
  • CILJ 3: Okrepitev konkurenčnosti in ekonomske pozicije skupine pridelovalcev s povečanjem skupnih letnih prihodkov iz prodaje Ptujskega lüka z zaščiteno geografsko označbo.

Projekt povezuje pridelovalce v skupnem tržnem nastopu in komunikacijski strategiji. Vsi pridelovalci uporabljajo eno celostno podobo in iste promocijske materiale, kar zagotavlja, da so bolj opazni in prepoznavni.

Vsebina tega promocijskega gradiva predstavlja le stališča avtorja in je v njegovi izključni odgovornosti.
Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za uporabo informacij, ki jih vsebuje to gradivo.