Evropska Partnerstva za Inovacije v kmetijstvu

ITC MURSKA SOBOTA je sodeloval na delavnici, ki jo je organiziralo Ministrstvo za kmetijstvo 27. oktobra 2017 v Murski Soboti. Glavna tema je bila pomen organiziranja evropskega partnerstva za inovacije, kjer je glavni cilj vzpostavitev trikotnika sodelovanja med kmeti, raziskovalnimi organizacijami in organizacijami za podporo podjetjem. Le to bo omogočilo nove inovacije ter izboljšalo naložbe in gospodarske razmere v kmetijskem sektorju.

Ministrstvo je predstavilo koncept EIP in kako je le ta povezan s pobudo, ki je pripravljena v okviru ministrstva, kateremu je sledila razprava med udeleženci. Na delavnici smo prišli do sledečih zaključkov:

  • Pomen pristopa od spodaj navzgor, kjer kmet (MSP) vodi pobudo z zagotavljanjem idej, izzivov, …
  • Kmetje bi morali izstopiti iz tradicionalnega razmišljanja in inovacije gledati kot na priložnost ali nujnost, da bi povečali konkurenčnost in dodano vrednost
  • Organizacije za podporo podjetjem morajo delovati kot most med kmetijskimi podjetji (MSP) in raziskovalnimi organizacijami.
  • Raziskovalne organizacije morajo izstopiti iz svojih laboratorijev ali uradov in izvajati pilotne dejavnosti na terenu – resnični primeri
  • Pri oblikovanju skupin EIP ne smemo pozabiti na vprašanja o pravicah intelektualne lastnine, ki jih je treba opredeliti v partnerski pogodbi.

Kot zaključek lahko povzamemo, da so vsi kmetje pozitivni glede pristopa EIP, vendar še vedno dvomijo, kakšne bodo njihove koristi. Še vedno se sprašujejo o inovacijah v proizvodnih procesih in naložbenih stroških, povezanih s tem. Vsekakor je pomembno, da se pridelovalci povežejo z raziskovalnimi organizacijami bodisi znotraj skupin EIP ali DIH (Digital Innovation Hubs) ali Living Labs in prenesejo dobre prakse tudi iz tujine, zaradi česar ni nujno vsega razviti na domačih tleh.

Mednarodni dogodek glede ustanovitve skupin EIP v Sloveniji bo organiziran 13. novembra 2017 v Ljubljani, kjer bodo predstavljene najboljše prakse iz Nemčije, Avstrije in Madžarske ter organizirana delavnica o prihodnjih EIP-jih v Sloveniji.