SI-HU PRO

Urad Samouprave Železne županije in ITC – Inovacijsko tehnološki grozd Murska Sobota sodelujeta v skupnem čezmejnem projektu. Namen skupnih prizadevanj je uskladiti pobude v zvezi s spodbujanem trajnostnega turizma v obmejnem prostoru. Sombotelski in soboški partner sta sodelovala že v preteklosti. Ob srečanjih sta večkrat izmenjala mnenje o prihodnosti turizma v slovensko-madžarskem obmejnem območju. Skupaj […]

Spletni seminar Startup3 Ekosistem Slovenije

ITC – Inovacijsko tehnološki grozd Murska Sobota in konzorcij prejekta STARTUP3 organizirata spletni seminar STARTUP3 s predstavitvijo Ekosistema Slovenije, ki bo 12. novembra 2020, s pričetkom ob 10. uri.   STARTUP3 misije za odkritje ekosistemov so podporno orodje/metodologija za vključevanje in povezovanje statup-ov/MSP (iz različnih ekosistemov), ki svojim udeležencem omogočajo razumevanje in „občutenje“ gostujočega ekosistema, […]

Center za prenos tehnologij in inovacij na Institutu Jožef Stefan, organizira 13. Mednarodno konferenco o prenosu tehnologij, ki bo 8. in 9. oktobra 2020. Dogodek bo potekal sočasno, ko bo potekala Mednarodna konferenca o informacijski družbi (IS2020).

FARM2FORK HACK

Objavljen javni poziv FARM2FORK HACKATHON! Cilj javnega poziva je najti inovativne in v praksi uporabne izdelke in storitve, ki bodo: – zmanjšali negativne učinke pandemije COVID-19 v agroživilskem sektorju ali – povečali odpornost sistemov za pridelavo hrane in preskrbo s hrano v razmerah pandemije. Več informacij https://itc-cluster.com/farm2forkhack/!

STARTUP3 25 zmagovalcev

Projekt STARTUP3, ki ga vodijo resnične tržne potrebe, gradi in olajšuje odprt in skupen ekosistem za inovatorje in korporacije z globokimi vplivi, ki vplivajo na visoke tehnologije, in deluje kot čezmejni/sektorski tržni ustvarjalec. Evropski start-upi z napredno tehnologijo bodo dobili priložnost, da svojo idejo uvedejo v industrijo. TOP 25 – NAJBOLJŠI POTENCIALI Ta faza se […]

Javni poziv STARTUP3

Javni poziv STARTUP3 je odprt! Priložnost za startupe in mala ter srednja podjetja Rok za prijavo je v ponedeljek 20. 4. 2020 do 17. ure. Imate tehnološki ali digitalni inovacijski projekt in želite pospešiti svoj razvoj in dostop do trga v Evropi? Si želite srečati se z vlagatelji in velikimi korporacijami? Prijavite se lahko zdaj. […]

Evropska posebnost – Ptujski lük z zaščiteno geografsko označbo

Pridelava Ptujskega lüka Na Ptujskem polju so odlična peščena tla in skupaj s klimatskimi pogoji ter naravnimi danostmi so tukaj prav posebej primerni pogoji za pridelavo čebule. Pridelava traja 3 leta. Prvo leto kmet Ptujski lük poseje. Naslednje leto iz semena zrase čebulček, ki ga kmet posadi. Tretje leto čebulček zrase v veliko čebulo, ki […]

DIHAGRIFOOD v Agrobiznisu

DIH AGRIFOOD predstavljen v Financah s strani vodje Daniel Copot, o digitalizaciji na kmetijah, povezovanju, razvojnih evropskih projektih Obzorja 2020 in načrtih za prihodnost.  

Predstavitev CYSLOP projekta na sejmu AGRA

Cyslop usecase programa IoF2020 – Internet of Food & Farm 2020 sta na sejmu Agra 2019, največjem kmetijsko-živilskem sejmu v regiji, v okviru programa digitalizacije na slovenskih kmetijah, predstavila Daniel Copot in Silva Nemeš pod okriljem Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS in sicer v sklopu dveh predavanj: “Znanost v praksi” ter “Rešitve in […]

ZELENO ŽELIMO – »Od bučnega olja do paradajza«

  Vabljeni na promocijo Štajersko-Prekmurskega bučnega olja z zaščiteno geografsko označbo v Trgovino Zelena točka na Industrijsko ulico 5a v Murski Soboti. Z brezplačnim mini busom se boste lahko zapeljali tudi do Paradajza v Renkovcih ter Centra DUO v Veržej. Dogodek izvajamo v okviru projekta »Povezovanje zelene turistične ponudbe zaledja z registrirano naravno in kulturno […]