SI-HU PRO

Urad Samouprave Železne županije in ITC – Inovacijsko tehnološki grozd Murska Sobota sodelujeta v skupnem čezmejnem projektu. Namen skupnih prizadevanj je uskladiti pobude v zvezi s spodbujanem trajnostnega turizma v obmejnem prostoru. Sombotelski in soboški partner sta sodelovala že v preteklosti. Ob srečanjih sta večkrat izmenjala mnenje o prihodnosti turizma v slovensko-madžarskem obmejnem območju. Skupaj […]

Spletni seminar Startup3 Ekosistem Slovenije

ITC – Inovacijsko tehnološki grozd Murska Sobota in konzorcij prejekta STARTUP3 organizirata spletni seminar STARTUP3 s predstavitvijo Ekosistema Slovenije, ki bo 12. novembra 2020, s pričetkom ob 10. uri.   STARTUP3 misije za odkritje ekosistemov so podporno orodje/metodologija za vključevanje in povezovanje statup-ov/MSP (iz različnih ekosistemov), ki svojim udeležencem omogočajo razumevanje in „občutenje“ gostujočega ekosistema, […]

Center za prenos tehnologij in inovacij na Institutu Jožef Stefan, organizira 13. Mednarodno konferenco o prenosu tehnologij, ki bo 8. in 9. oktobra 2020. Dogodek bo potekal sočasno, ko bo potekala Mednarodna konferenca o informacijski družbi (IS2020).

STARTUP3 25 zmagovalcev

Projekt STARTUP3, ki ga vodijo resnične tržne potrebe, gradi in olajšuje odprt in skupen ekosistem za inovatorje in korporacije z globokimi vplivi, ki vplivajo na visoke tehnologije, in deluje kot čezmejni/sektorski tržni ustvarjalec. Evropski start-upi z napredno tehnologijo bodo dobili priložnost, da svojo idejo uvedejo v industrijo. TOP 25 – NAJBOLJŠI POTENCIALI Ta faza se […]