FARM2FORK HACK

Objavljen javni poziv FARM2FORK HACKATHON!

Cilj javnega poziva je najti inovativne in v praksi uporabne izdelke in storitve, ki bodo:

– zmanjšali negativne učinke pandemije COVID-19 v agroživilskem sektorju ali

– povečali odpornost sistemov za pridelavo hrane in preskrbo s hrano v razmerah pandemije.

Več informacij https://itc-cluster.com/farm2forkhack/!