SI-HU PRO

Urad Samouprave Železne županije in ITC – Inovacijsko tehnološki grozd Murska Sobota sodelujeta v skupnem čezmejnem projektu. Namen skupnih prizadevanj je uskladiti pobude v zvezi s spodbujanem trajnostnega turizma v obmejnem prostoru. Sombotelski in soboški partner sta sodelovala že v preteklosti. Ob srečanjih sta večkrat izmenjala mnenje o prihodnosti turizma v slovensko-madžarskem obmejnem območju. Skupaj […]