FARM2FORK HACK

Objavljen javni poziv FARM2FORK HACKATHON! Cilj javnega poziva je najti inovativne in v praksi uporabne izdelke in storitve, ki bodo: – zmanjšali negativne učinke pandemije COVID-19 v agroživilskem sektorju ali – povečali odpornost sistemov za pridelavo hrane in preskrbo s hrano v razmerah pandemije. Več informacij https://itc-cluster.com/farm2forkhack/!