Povabilo k oddaji ponudbe za projekta COOP4HEALTHCARE

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA 1. Podporno storitev za modele sodelovanja in 2. Podporno storitev za vodilne projekte: pilotni in demonstracijski značaj Naročnik povabila: ITC – Inovacijsko Tehnološki Grozd Murska Sobota, Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev, in sicer: […]