Povabilo k oddaji ponudbe za projekt ZELENO ŽELIMO

1. Naročnik povabila: ITC – Inovacijsko Tehnološki Grozd Murska Sobota, Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev in dobavo opreme, in sicer: 2. Predmet povabila: Izvedba aktivnosti in dobave opreme v okviru projekta ZELENO ŽELIMO in sicer: – Sklop 1: […]