POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA PRIPRAVO TEHNIČNE ŠTUDIJE

Naročnik povabila: ITC – Inovacijsko Tehnološki Grozd Murska Sobota, Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev, in sicer: Predmet povabila: Izvedba aktivnosti v okviru projekta INNO-WISEs in sicer: T1.1. – Research activities / D.T1.1.2 – Report on Wises technological and skills […]

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA PROJEKT ZELENO ŽELIMO

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA PRIPRAVO MARKETINŠKO KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE, VIZUALNE PODOBE IN MATERIALOV Naročnik povabila: ITC – Inovacijsko Tehnološki Grozd Murska Sobota, Plese 9a, 9000 Murska Sobota, na osnovi spodaj opredeljenih pogojev vabi vse zainteresirane, da na priloženem obrazcu podajo ponudbo za izvedbo storitev, in sicer: Predmet povabila: Izvedba aktivnosti v okviru projekta ZELENO ŽELIMO in […]

Kick-off sestanek projekta ZELENO ŽELIMO

Sestanek v organizaciji vodilnega partnerja projekta Kmetijsko Gozdarske Zbornice Slovenije – Zavod Murska Sobota (KGZMS) je potekal 18. in 19. septembra na idilični lokaciji v okolici Murske Sobote (Turistična kmetija Tremel, Bokrači), ki je partnerjem projekta ponudila izjemno gostoljubje izven mestnega središča, z izvrstno ponudbo domače kulinarike in doživetja zaledja, kar je tudi eden od […]

S PROJEKTOM “INNO WISEs” SI PRIZADEVAMO SOCIALNA PODJETJA NAREDITI KONKURENČNEJŠA

Milano, 28. avgust 2017 – V Italiji je okoli 100 000 socialnih podjetij, v katerih dela več kot 850 000 ljudi ter 1.7 milijona prostovoljcev. Število se od leta 2001 še povečuje s povprečno letno rastjo za 20 %. Kljub rasti ni zaznati prilagoditev na področju upravljanja in tehnologije. S projektom INNO-WISEs želimo zapolniti to […]

Program sodelovanja Srednja Evropa

Interreg program Srednja Evropa je 26. aprila odprl svoj drugi razpis in bo odprt do 23. junija 2016. Program podpore za sofinanciranje želi poiskati najboljše transnacionalne ideje, ki obravnavajo izzive, ki se delijo v Srednji Evropi – povezani z inovacijami, zmanjšanjem CO2, naravnih in kulturnih virov ali prometa. Projektna partnerstva lahko oblikujejo javne in zasebne […]

SI-AT 2.klic za projekte

Program čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo je odprl 2. razpis za zbiranje predlogov, ki bo odprt do 27. julija 2016. Program sodelovanja Interreg Slovenija-Avstrija poteka na podlagi javnega razpisa. To pomeni, da vlagatelji zahtevo neprekinjeno oddajo od objave ali dokler niso na voljo sredstva. Skupni sekretariat programa je objavil tudi novico, da se bo […]

Delavnica za prijavitelje Slovenija-Avstrija

Čezmejni program Interreg Slovenija-Avstrija je izdal povabilo na delavnico za prijavitelje, ki bo izvedena dne 9.junija 2016 v prostorih Zdravilišča Radenci, Hotel Radin. Na delavnici bodo predstavljene specifike 2.klica za projekte in načini kako uspešno prijaviti projekt, hkrati pa bo predstavljen sistem EMS za prijavo projektov. Dan se bo zaključil s vprašanji iz občinstva in […]

Clusterize: Sporazum o poslovnem gostovanju

Internacionalizacija – Vaš prost dostop do mednarodne infrastrukture ITC – Inovacijski Tehnološki Grozd Murska Sobota je partner v sporazumu o poslovnem gostovanju (SPG) od avgusta / 2017 in z veseljem ponuja našim članom grozda več kot 80 različnih lokacijah po vsem svetu. Koordinator SPG je nemški partner CyberForum e.V. (www.en.cyberforum.de). O sporazumu o gostovanju za […]

INNO-WISEs delavnica

ITC – Inovacijsko Tehnološki Grozd je organiziral tematsko delavnico skupaj s projektnim partnerjem ACT GRUPA iz Hrvaške, pred izvedbo kick-off sestanka projekta INNO-WISEs, ki bo organiziran s strani vodilnega partnerja projekta FONDAZIONE POLITECNICO DI MILANO, 28. in 29. Avgusta v Milanu. Na delavnici sta oba partnerja, ki v projektu nastopata kot vodji delovnih sklopov poizkušala identificirati […]

PASSPORT TO EXPORT – 2.sestanek partnerstva

ITC – Inovacijsko Tehnološki Grozd bo 15.septembra gostil 2.sestanek Interreg projekta Passport to Export, ki ga sofinancira program Slovenija-Avstrija. Pričakovano je, da bodo partnerji sprva pregledali opravljeno delo na projektu in status projekta ter se pogovorili o procedurah za poročanje pred pripravo prvih poročil. Vodilni partner projekta bo predstavil procedure in EMS sistem skupaj s […]